29 Nov

Den stora elden

En arkaisk berättelse som poetiskt beskriver hur vänner blir fiender, hur naturkatastrofer delar världen i rika och fattiga och hur orättvisor uppstår.

Två byar ligger idylliskt placerade sida vid sida i en dalgång, på var sin sida om floden. Byborna lever i välmåga och grannsämja. Men så drabbas den ena byn av flera olyckor efter varandra – sjukdom, översvämning, torka, död…

Information om arrangemanget:

Föreställningens längd
2 h 20 min (inkl 20 min paus)

Datum: 2018-11-29

Tid: 19:00

Plats: Boden, Sagateatern

Biljettinfo:

Biljettsläpp senare i sommar