Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2018

Ordförande
Lotta Styvén

Kassör
Lars Kjellstedt

Sekreterare
Emily Doney

Verkställande ledamot
Linnéa Byberg

Ledamöter
Anna-Karin Liljestrand (Vice ordförande)
Eva Stenberg
Karin Johansson

Suppleanter
Annica Johansson
Anna-Greta Wallmark

 

Valberedning
Gunnel Kjellstedt (sammankallande)
Ann-Sofie Lövkvist

kontakt: bodensteaterforening@gmail.com